Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till

årsmöte för verskamhetsåret 2014, måndagen 14 mars kl 19.00, Släps församlingshem, Östra Särövägen 339, Särö.

Kallelse och handlingar finns i arkivet och kräver som normalt inloggning. Inloggningsuppgifter finns i alla Hagryd dalablad eller kan fås av någon i styrelsen eller via mail till styrelsen@hagryddala.se.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll publicerade

Nu finns de tre första protokollen för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Kantklippning i veckan

 Nu i veckan är det dags för kantklippning. Tänk på att ta bort leksaker och annat från vägkanten. 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokollet från årsmötet 2015 finns nu här!

Protokollet från årsmötet 2015 finns nu i arkivet. Som vanligt behövs inloggningen som skickats ut i Hagryd dalabladet för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Traditionsenlig städdag med fika 17 maj 10.00

Söndagen 17 maj samlas vi kl. 10.00 vid anslagstavlan (korsningen Dalagårdsvägen/Hagryd Dalavägen) där vi delar in oss i mindre trupper som bl.a. skall förstärka vägkanterna och plocka skräp längs vägarna.

Vi beräknar vara klara omkring kl. 12.00, då Margareta Hansson m.fl. bjuder alla på kaffe, bullar, varm korv och saft.

Sprid detta vidare. Väl mött alla!

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokollet från det extra årsmötet 2015 publicerat

Nu finns protokollet från det extra årsmötet 2015 i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Alla handlingar för årsmötet finns i arkivet

Kallelse och alla handlingar för årsmötet finns i arkivet och kräver som normalt inloggning. Inloggningsuppgifter finns i alla Hagryd dalablad eller kan fås av någon i styrelsen eller via mail till styrelsen@hagryddala.se.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Kallelse till extra årsmöte och årsmöte

Styrelsen kallar till

ett extra årsmöte för val av nya revisorer för verksamhetsåret 2014, tisdagen 10 mars 2015 kl 19.00, Kyviks Servicehem, Kyviksvägen 2, Kullavik.

årsmöte för verskamhetsåret 2014, tisdagen 31 mars kl 19.00, Kyviks Servicehem, Kyviksvägen 2, Kullavik.

Kallelse och handlingar finns i arkivet och kräver som normalt inloggning. Inloggningsuppgifter finns i alla Hagryd dalablad eller kan fås av någon i styrelsen eller via mail till styrelsen@hagryddala.se.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelsemötesprotokollen från 2014 publicerade

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Årsmötesprotokoll 2014 publicerat!

Nu finns protokollet från årets årsmöte i arkivet http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2013/. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail