Kallelse till årsmöte 30 juni

Styrelsen kallar till

årsmöte för verskamhetsåret 2020, kl. 18.00, onsdagen den 30 juni 2021 Särögården, Liabovägen 1, 429 41 Särö eller via Teams.

Kallelse och handlingar kommer successivt upp i arkivet och kräver som normalt inloggning. Inloggningsuppgifter kan fås av någon i styrelsen eller via mail till styrelsen@hagryddala.se.

Share