Material inför årsmötet 2012

Här kommer dokumenten inför årsmötet 14 mars, 19:00 i Kyvikshus. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna. Maila styrelsen@hagryddala.se alternativt titta på våran anslagstavla.

Alla dokument finns också i pärmen vid korsningen Hagryd Dalavägen / Dalagårdsvägen. OBS! Den vanliga pärmen är försvunnen och det finns en temporär pärm med material enbart inför årsmötet. Om ni lånar hem pärmen för kopiering av dokument MÅSTE ni fylla i lappen med datum, namn och telefonnummer.

Alla dokument inför årsmötet och alla protokoll från året finns i arkivet här på hemsidan – http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2011/

 

Share