Archive for the 'Styrelsemöten' Category

Styrelseprotokoll 2017 publicerade

Nu finns det tredje protokollet för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll publicerade

Nu finns det tredje protokollet för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll publicerade

Nu finns de två första protokollen för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelsemötesprotokollen från 2014 publicerade

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt protokoll – 2014-02-06

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelseprotokoll publicerat

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemöte 2013 i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll 2013

Protokollen från årets styrelsemöten finns nu i arkivet, http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2012/

 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Konstituerande styrelsemöte 2012

Här kommer protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls direkt efter årsmötet.

Årsmötesprotokollet är på signering och publicerats så fort det är klart.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail