Archive for the 'Styrelsemöten' Category

Protokoll publicerade

Nu finns det tredje protokollet för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll publicerade

Nu finns de två första protokollen för året i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollen.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelsemötesprotokollen från 2014 publicerade

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt protokoll – 2014-02-06

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelseprotokoll publicerat

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemöte 2013 i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll 2013

Protokollen från årets styrelsemöten finns nu i arkivet, http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2012/

 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Konstituerande styrelsemöte 2012

Här kommer protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls direkt efter årsmötet.

Årsmötesprotokollet är på signering och publicerats så fort det är klart.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelsemöte 2012-02-07

Här kommer protokollet från årets första styrelsemötena 2012. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail