Monthly Archive for april, 2014

Årsmötesprotokoll 2014 publicerat!

Nu finns protokollet från årets årsmöte i arkivet http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2013/. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollen från de senaste styrelsemötena i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Traditionsenlig städdag med fika 11 maj 10.00

Söndagen 11 maj samlas vi kl. 10.00 vid anslagstavlan (korsningen Dalagårdsvägen/Hagryd Dalavägen) där vi delar in oss i mindre trupper som bl.a. skall förstärka vägkanterna och plocka skräp längs vägarna.

Vi beräknar vara klara omkring kl. 12.00, då Margareta Hansson m.fl. bjuder alla på kaffe, bullar, varm korv och saft.

Sprid detta vidare. Väl mött alla!

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail