Nytt protokoll – 2014-02-06

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Nytt styrelsemöte, protokollet publicerat

Nu finns protokollet från det senaste styrelsemötet i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Styrelseprotokoll publicerat

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemöte 2013 i arkivet. Som vanligt krävs inloggning för att läsa protokollet.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Årsmötesprotokollet är nu publicerat!

Nu finns protokollet från årets årsmöte i arkivet http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2012/. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Traditionsenlig städdag med fika 19 maj 10.00

Söndagen 19 maj samlas vi kl. 10.00 vid anslagstavlan (korsningen Dalagårdsvägen/Hagryd Dalavägen) där vi delar in oss i mindre trupper som bl.a. skall förstärka vägkanterna och plocka skräp längs vägarna.

Vi beräknar vara klara omkring kl. 12.00, då Margareta Hansson m.fl. bjuder alla på kaffe, bullar, varm korv och saft.

Sprid detta vidare. Väl mött alla!

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Årsmöte 2013

Nu laddas dokumenten upp till arkivet http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2012/ inför årsmötet 2 april, 19:00 i Kyvikshus. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna. Maila styrelsen@hagryddala.se alternativt titta på våran anslagstavla.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Protokoll 2013

Protokollen från årets styrelsemöten finns nu i arkivet, http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2012/

 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Årsmöte 2013

Årets årsmöte kommer hållas 2 April 19.00 på Kyvikshus. Kallelse, material kommer läggas upp snart här på hemsidan.

Väl mött
/Styrelsen

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Fiber i Hagryddala?

Nu finns en egen hemsida med all information kring möjligheten att dra upp fiber i samband med kabeldragningen i vår.

http://fiberdala.wordpress.com

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Årsmötesprotokollet publicerat!

Nu finns årets årsmötesprotokoll här i arkivet,  Protokoll Årsmöte 2012 (2012-03-14).

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail