Archive for the 'Blandat' Category

Hagryd Dalabladet 2011-1 ute!

Idag kommer Hagryd Dalabladet delas ut i allas brevlådor. Det finns förstås också här i arkivet för läsning direkt.

Trevlig läsning!

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Vad är ett vägområde?

Samfälligheten ansvarar för att vägen är farbar, detta innebär att samfälligheten har rätt att röja och sköta marken i närheten av vägen.  Se ”Vad är ett vägområde?

 

 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Arbetsdag 8 maj, 10.00

Vi samlas kl. 10.00 vid anslagstavlan (korsningen Dalagårdsvägen/Hagryd Dalavägen) där Teknikgruppen delar in oss i mindre trupper som bl.a. skall förstärka vägkanterna och plocka skräp längs vägarna.

Vi  beräknar  vara  klara  omkring  kl.  12.00,  då  Margareta Hansson och Karin Molin m.fl. bjuder alla på kaffe, bullar, varm korv och saft.

Se även på Facebook.

 

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Tung trafik får ej gå via Sannå Dala pga tjällossning

Sannå Dala sätter upp sin tjällossningsskylt idag; max 4 ton för tunga fordon. Räddningstjänst och Renova har givetvis tillstånd. Annan tung trafik inte tillåten under tjällossningen.FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail

Arbetsdag söndagen den 16 maj 2010

Söndagen den 16 maj blir det arbetsdag för tredje året i rad. Boka upp dagen, mer information kommer när det närmar sig.

FacebookGoogle BookmarksEvernoteEmail