Arbetsdag 8 maj, 10.00

Vi samlas kl. 10.00 vid anslagstavlan (korsningen Dalagårdsvägen/Hagryd Dalavägen) där Teknikgruppen delar in oss i mindre trupper som bl.a. skall förstärka vägkanterna och plocka skräp längs vägarna.

Vi  beräknar  vara  klara  omkring  kl.  12.00,  då  Margareta Hansson och Karin Molin m.fl. bjuder alla på kaffe, bullar, varm korv och saft.

Se även på Facebook.

 

Share