Årsmöte 2012

Nu är årets årsmöte avklarat. Protokollet kommer publicerats här så fort det är signerat.

Kortfattat kan man sammanfatta årets möte

 • 2011 års verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorsberättelse godkändes.
 • Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2011.
 • Budgeten för 2012 blir samma som för 2011
 • Vi har en ny styrelse för 2012
  Ordförande Hans Turitz
  Kassör Elvi Evertsson
  Sekreterare Niklas Florén
  Ledarmot Björn Bergh
  Ledarmot Stefan Larsson
  Suppleant Claes-Göran Fransson
Share

Material inför årsmötet 2012

Här kommer dokumenten inför årsmötet 14 mars, 19:00 i Kyvikshus. Som vanligt behövs lösenord för att kunna läsa filerna. Maila styrelsen@hagryddala.se alternativt titta på våran anslagstavla.

Alla dokument finns också i pärmen vid korsningen Hagryd Dalavägen / Dalagårdsvägen. OBS! Den vanliga pärmen är försvunnen och det finns en temporär pärm med material enbart inför årsmötet. Om ni lånar hem pärmen för kopiering av dokument MÅSTE ni fylla i lappen med datum, namn och telefonnummer.

Alla dokument inför årsmötet och alla protokoll från året finns i arkivet här på hemsidan – http://hagryddala.se/arkivet/verksamhetsaret-2011/

 

Share